top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Tư Vấn Du Học (có 7879 bài viết)

Du học Canada - Quản trị Nhân sự (Human Resource Management) - SAIT Polytechnic

Du học Canada - Quản trị Nhân sự (Human Resource Management) - SAIT Polytechnic

16/07/2016

Du học Canada - Quản trị Nhân sự (Human Resource Management) - SAIT Polytechnic: Chuẩn bị học sinh cho thế giới luôn thay đổi về nguồn nhân lực (HR), bao gồm cả bảo hiểm chuyên sâu về chủ đề nguồn lực và quản lý nhân tài chiến lược,...

Đọc tiếp
Du học Canada - Marketing - SAIT Polytechnic

Du học Canada - Marketing - SAIT Polytechnic

16/07/2016

Du học Canada - Marketing - SAIT Polytechnic: Cung cấp một loạt các chủ đề đang cần trong các lĩnh vực: quản lý thương hiệu, hiểu biết về người tiêu dùng, tiếp thị quốc tế, lập kế hoạch và chiến lược, quan hệ công chúng, sáng tạo và...

Đọc tiếp
Du học Úc - Diploma Nghiên cứu Giáo dục 2016 - Australian Catholic University

Du học Úc - Diploma Nghiên cứu Giáo dục 2016 - Australian Catholic University

16/07/2016

Du học Úc - Diploma Nghiên cứu Giáo dục 2016 - Australian Catholic University: Văn bằng Nghiên cứu Giáo dục được thiết kế cho sinh viên quốc tế muốn có một bằng Cử nhân Giáo dục (Tiểu học) hoặc bằng Cử nhân Giảng Dạy / Cử nhân Nghệ...

Đọc tiếp
Du học Úc - Hệ thống Thông tin Kinh doanh 2016 (Business Information System) - Australian Catholic University

Du học Úc - Hệ thống Thông tin Kinh doanh 2016 (Business Information System) - Australian Catholic University

07/04/2016

Du học Úc - Hệ thống Thông tin Kinh doanh 2016 (Business Information System) - Australian Catholic University: Văn bằng Hệ thống thông tin kinh doanh cung cấp một sự hiểu biết rộng của khái niệm thương mại và kinh doanh chính. Nó cho phép, sinh viên quốc...

Đọc tiếp
Du học Úc - Diploma Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University

Du học Úc - Diploma Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University

16/07/2016

Du học Úc - Diploma Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University: Văn bằng Thương mại cung cấp một sự hiểu biết rộng về khái niệm thương mại và kinh doanh chính. Nó cho phép, sinh viên quốc tế học theo các đơn vị học trình (môn...

Đọc tiếp
Du học Mỹ - Giới thiệu Huether School of Business - The College of Saint Rose

Du học Mỹ - Giới thiệu Huether School of Business - The College of Saint Rose

16/07/2016

Du học Mỹ - Giới thiệu Huether School of Business - The College of Saint Rose: Bắt đầu nghiên cứu kinh doanh của bạn trong tuần đầu tiên của trường đại học. Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong năm đầu tiên của bạn. Hoàn thành chương trình...

Đọc tiếp
Du học Mỹ - Giới thiệu School of Arts and Humanities của The College of Saint Rose

Du học Mỹ - Giới thiệu School of Arts and Humanities của The College of Saint Rose

16/07/2016

Du học Mỹ - Giới thiệu School of Arts and Humanities của The College of Saint Rose: Nếu bạn muốn ghi dấu của bạn trên thế giới, bạn sẽ cần trí tuệ của thế giới như là một nền tảng. Trường Nghệ thuật và Nhân văn sử dụng nhiều thế...

Đọc tiếp
Du học Úc - Nghệ thuật Thị giác và Thiết kế 2016 (Visual Arts and Design) - Australian Catholic University

Du học Úc - Nghệ thuật Thị giác và Thiết kế 2016 (Visual Arts and Design) - Australian Catholic University

16/07/2016

Du học Úc - Nghệ thuật Thị giác và Thiết kế 2016 (Visual Arts and Design) - Australian Catholic University: Khóa học Diploma này dành cho sinh viên quốc tế quan tâm đến một chương trình nền tảng rộng rãi tích hợp các nghiên cứu của các đơn vị...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Thiết kế sản phẩm (Product Design) - Middlesex University

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế sản phẩm (Product Design) - Middlesex University

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế sản phẩm (Product Design) - Middlesex University: Middlesex University đào tạo ra các nhà thiết kế sáng tạo, tay nghề cao với một sự hiểu biết về chuyên môn ở cấp độ chuyên gia, biết kết hợp chức năng thẩm...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex: Phát triển những ý tưởng mới, vật liệu và quy trình là cốt lõi của chương trình Cử nhân Thiết kế Thủ công mỹ nghệ (BA). Chương trình này đạt...

Đọc tiếp
Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex

Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex

16/07/2016

Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex: Khám phá bản chất thay đổi của thiết kế hiện đại và các mối quan hệ của nó với môi trường, người dùng, xã hội và văn hóa trong khóa học mới đầy thách thức...

Đọc tiếp
Du học Úc - Cử nhân Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University

Du học Úc - Cử nhân Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University

19/12/2015

Du học Úc - Cử nhân Thương mại (Commerce) 2016 - Australian Catholic University: Cử nhân Thương mại không chỉ là một bằng kinh doanh. ACU có thể cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cho một loạt các sự nghiệp, với các chuyên ngành bao...

Đọc tiếp
Du học Canada - Thiết kế Nội thất (Interior Design) - British Columbia Institute Technology

Du học Canada - Thiết kế Nội thất (Interior Design) - British Columbia Institute Technology

16/07/2016

Du học Canada - Thiết kế Nội thất (Interior Design) - British Columbia Institute Technology: Văn bằng (Diploma) Thiết kế nội thất của BCIT được thiết kế cho sinh viên tìm kiếm một nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội thất nhà ở và thương...

Đọc tiếp
Du học Canada - Chương trình tiếng Anh tại British Columbia Institute Technology

Du học Canada - Chương trình tiếng Anh tại British Columbia Institute Technology

16/07/2016

Du học Canada - Chương trình tiếng Anh tại British Columbia Institute Technology: Mức độ thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để được chấp nhận tại BCIT phụ thuộc vào chương trình bạn chọn. Trình độ tiếng Anh được quy định trên...

Đọc tiếp
Du học Malaysia - Học bổng 2016 của Đai học KDU cho sinh viên quốc tế

Du học Malaysia - Học bổng 2016 của Đai học KDU cho sinh viên quốc tế

16/07/2016

Du học Malaysia - Học bổng 2016 của Đai học KDU cho sinh viên quốc tế: Chúng tôi xin chia sẻ thông tin học bổng của Đại học KDU năm 2016 dành cho sinh viên quốc tế đối với các chương trình như sau...

Đọc tiếp
Du học Canada  - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Chemical and Environmental Technology) - British Columbia Institute of Technology

Du học Canada - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Chemical and Environmental Technology) - British Columbia Institute of Technology

27/11/2015

Du học Canada - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Chemical and Environmental Technology) - British Columbia Institute of Technology: Chương trình Diploma Công nghệ Hóa chất và Môi trường cung cấp cho học sinh một nền rộng trong công nghệ và...

Đọc tiếp
Du học Canada - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Kỹ thuật Chế biến) - British Columbia Institute of Technology

Du học Canada - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Kỹ thuật Chế biến) - British Columbia Institute of Technology

16/07/2016

Du học Canada - Công nghệ Hóa chất và Công nghệ Môi trường (Kỹ thuật Chế biến) - British Columbia Institute of Technology: Chương trình giảng dạy năm đầu tiên là chung cho cả hai tùy chọn và nhấn mạnh khoa học môi trường, bioprocesses, công...

Đọc tiếp
Du học Mỹ - Khoa học máy tính (Computer Science) - Fontbonne University

Du học Mỹ - Khoa học máy tính (Computer Science) - Fontbonne University

16/07/2016

Du học Mỹ - Khoa học máy tính (Computer Science) - Fontbonne University: Bạn có muốn theo đuổi một bằng đại học được chi trả hàng đầu?

Đọc tiếp
Du học Mỹ - Chuyên ngành Kế toán (Accounting) - Đại học Fontbonne

Du học Mỹ - Chuyên ngành Kế toán (Accounting) - Đại học Fontbonne

16/07/2016

Du học Mỹ - Chuyên ngành Kế toán (Accounting) - Đại học Fontbonne: Bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Kế toán của Đại học Fontbonne cung cấp một nền tảng mạnh mẽ trong cả kế toán và kinh doanh, bao gồm các khóa học trong kế toán tài...

Đọc tiếp