top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Các khóa học về luật tại Vương quốc Anh

16-07-2016 01:22:43 PM'
'Là sinh viên luật quốc tế bạn sẽ được hưởng lợi ích từ danh tiếng toàn cầu của giáo dục luật tại Vương quốc Anh. Sự tập trung đào tạo các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và giao tiếp giúp mở ra cho sinh viên cánh cửa đến với rất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nếu học luật tại Vương quốc Anh, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, tài chính, dịch vụ an ninh và nhiều hơn nữa.'

Các khóa học về luật tại Vương quốc Anh

Là sinh viên luật quốc tế bạn sẽ được hưởng lợi ích từ danh tiếng toàn cầu của giáo dục luật tại Vương quốc Anh. Sự tập trung đào tạo các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và giao tiếp giúp mở ra cho sinh viên cánh cửa đến với rất nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nếu học luật tại Vương quốc Anh, bạn có thể làm việc trong các lĩnh vực như chính trị, kinh doanh, tài chính, dịch vụ an ninh và nhiều hơn nữa.

Luật pháp Vương quốc Anh đã được sử dụng làm cơ sở của các hệ thống pháp luật trên toàn thế giới. Khi học luật tại Vương quốc Anh bạn không những tận dụng được vốn kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy qua hàng thế kỷ, mà bạn cũng sẽ được đặt chân tới quốc gia đi đầu trong nhiều sáng tạo. Một số trường học ở Vương quốc Anh chuyên về những lĩnh vực nghiên cứu được phát triển gần đây như luật và công nghệ thông tin, đề cập tới các vấn đề về bảo mật, quản lý bản quyền kĩ thuật số, tội phạm trên mạng và thương mại điện tử.

Các sinh viên luật ở Vương quốc Anh có thể làm việc cho nhiều công ty khác nhau; từ các công ty quốc tế với văn phòng ở London và nước ngoài, cho đến những văn phòng luật xử lý các vấn đề gia đình và tội phạm. Ngoài ra sinh viên luật tại Vương quốc Anh còn có cơ hội đạt được kinh nghiệm quốc tế bằng việc làm tình nguyện cho các tổ chức nhân quyền.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các cơ hội nghề nghiệp trên trang web Prospects.

Tại sao bạn nên học luật tại Vương quốc Anh?

• Có khoảng 14.500 sinh viên quốc tế hiện đang học luật tại Vương quốc Anh – khoảng 17 phần trăm toàn bộ sinh viên học luật. Bạn có thể lựa chọn từ hơn 1.500 khóa học tại hàng chục trường ở Vương quốc Anh.

• Tại nhiều trường đại học Vương quốc Anh, sinh viên làm việc với những vụ kiện thực tế đang diễn ra, giúp đỡ các luật sư thu thập bằng chứng.

• Luật pháp ở Vương quốc Anh mang tầm cỡ quốc tế theo đúng nghĩa của nó. Nhiều công ty có văn phòng ở những trung tâm tài chính và thương mại ở nước ngoài, và luật thương mại Anh thường là luật điều chỉnh trong các hợp đồng quốc tế.

Có ba hệ thống luật pháp riêng biệt ở Vương quốc Anh: ở Anh và xứ Wales, ở Bắc Ireland và ở Xcốt-len, và tất cả đều được quản lý chặt chẽ. Có một số khác biệt lớn ở một số lĩnh vực, và nội dung và cấu trúc của giảng dạy luật có thể khác giữa các hệ thống. Vì vậy trước khi bạn lựa chọn khóa học luật ở Vương quốc Anh, hãy kiểm tra xem quốc gia nơi bạn dự định làm việc có công nhận bằng cấp bạn đạt được tại đây hay không.

Các khóa học luật và pháp lý tại Vương quốc Anh

Để có đủ điều kiện trở thành chuyên viên pháp lý, bạn cần phải tham dự khóa học được chứng nhận bởi Viện Chuyên viên Pháp Lý ( Institute of Legal Executives – ILEX). Để theo học luật ở bậc đại học, bạn cũng có thể phải trải qua LNAT (Bài kiểm tra Đầu vào Quốc gia môn Luật). Bạn có thể lấy Bằng HND (Bằng hướng nghiệp cao cấp Quốc gia) cho môn Nghiên cứu Luật hoặc Luật, và có chín chương trình Đại học Đại cương liên quan tới luật cho bạn lựa chọn.

Để đủ điều kiện trở thành luật sư tại Vương quốc Anh, bạn sẽ phải đi theo một lộ trình bắt buộc, bạn phải vượt qua các môn học trong bảy lĩnh vực được gọi chung là Kiến thức Pháp lý Cơ bản. Sau khi học xong các khóa học này thường bạn sẽ được cấp LLB (Cử nhân Luật) hoặc BA (Hons) Law (Cử nhân Luật Danh dự). Sau đó bạn sẽ tiếp tục Khóa Thực hành Luật (LPC) hoặc Khóa học nghề luật (BVC) để được cấp bằng luật sư hoặc trạng sư.

Nếu như bạn không muốn hành nghề luật sư, bạn có thể đi sâu vào những ngành học như luật kinh doanh hoặc nhân quyền, hoặc kết hợp bằng đại học luật với một chuyên ngành khác. Các khóa học đại học về thi hành luật và tội phạm học thường được cấp bằng BA (Bằng cử nhân khoa học xã hội), và bạn có thể kết hợp tội phạm học với những chuyên ngành như tâm lý học hoặc khoa học pháp y.

Các khóa học luật sau đại học ở Vương quốc Anh

Học sau đại học cộng với kinh nghiệp làm việc dưới sự hướng dẫn sẽ cho bạn đủ điều kiện làm luật sư, trạng sư hoặc luật sư bào chữa. Có trên 1.600 khóa học sau đại học về luật hoặc liên quan đến luật ở Vương quốc Anh. Các khoá Thạc sỹ lên lớp thường cấp bằng Thạc sĩ Luật (LLM) hoặc Thạc sĩ khoa học xã hội (MA).

Nếu theo hướng nghiên cứu bạn có thể chọn lựa khóa diploma hoặc Thạc sĩ nghiên cứu (MRes), và bạn cũng có thể học lên tới Thạc sĩ Triết học (MPhil), Thạc sĩ Văn học (MLitt) hoặc tiến sĩ (PhD).

 

Nguồn: Education UK


Lượt Xem: 4439
Zalo