top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Chất lượng giáo dục Anh

16-07-2016 01:22:43 PM'
'Hệ thống giáo dục Vương quốc Anh được vị nể và đánh giá cao trên toàn thế giới. Để đảm bảo duy trì chất lượng cao, có rất nhiều các tổ chức độc lập thường xuyên thanh tra và đánh giá các trường học và khóa học Vương quốc Anh. Bạn có thể yên tâm rằng Vương quốc Anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất để học tập và phát triển sự nghiệp sau này.'

Chất lượng giáo dục Anh

Hệ thống giáo dục Vương quốc Anh được vị nể và đánh giá cao trên toàn thế giới. Để đảm bảo duy trì chất lượng cao, có rất nhiều các tổ chức độc lập thường xuyên thanh tra và đánh giá các trường học và khóa học Vương quốc Anh. Bạn có thể yên tâm rằng Vương quốc Anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất để học tập và phát triển sự nghiệp sau này.

Các trung tâm dạy tiếng Anh ở Vương quốc Anh

Tất cả các trung tâm dạy tiếng Anh đều được công nhận bởi Accreditation UK. Đây là chương trình chứng nhận ở Vương quốc Anh dành cho các khoá học tiếng Anh, thực hiện bởi Hội đồng Anh với đối tác là English UK, hiệp hội các trung tâm dạy tiếng Anh được chứng nhận quốc gia. Có hơn 430 trung tâm dạy tiếng Anh được chứng nhận trên toàn Vương quốc Anh.

Các khoá học tiếng Anh được kiểm tra bốn năm một lần, và hàng năm đều phải có báo cáo về khoá học. Một đội thanh tra độc lập sẽ kiểm tra bốn tiêu chuẩn:

• Quản lý việc giảng dạy và cung cấp khoá học
• Các nguồn tài nguyên và môi trường học tập cho sinh viên và giáo viên
• Tiêu chuẩn dạy và học
• Các phúc lợi, hỗ trợ và dịch vụ dành cho sinh viên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoá học tiếng Anh được chứng nhận trên trang web Accreditation UK

Các trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh

Mặc dù mỗi trường học ở Vương quốc Anh đều tự chịu trách nhiệm cho tiêu chuẩn và chất lượng của các chương trình học, Cơ quan Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học (QAA) thường xuyên thực hiện việc kiểm định độc lập. Họ đảm bảo rằng các trường tại Vương quốc Anh giảng dạy, cấp chứng chỉ và bằng cấp sau phổ thông có chất lượng cao và tiêu chuẩn học vấn phù hợp.

QAA cũng đã phát triển một bộ quy tắc thực hành cho các trường ở Vương quốc Anh cung cấp các chương trình đại học và sau đại học ở những nước khác. Vì vậy nếu bạn lựa chọn học lấy bằng Vương quốc Anh ở nước của mình, bạn sẽ được hưởng cùng một tiêu chuẩn cao về giảng dạy, các nguồn tư liệu và sự quan tâm giống như bạn sẽ nhận được khi học tập tại Vương quốc Anh.

Nhiều phòng khoa trong trường học ở Vương quốc Anh cũng được chứng nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp, các tổ chức này đưa ra định hướng chương trình giảng dạy và thực hiện những cuộc kiểm tra.

Trường cao đẳng ở Xcốt-len được kiểm tra bởi Thanh tra giáo dục Hoàng gia (HMIe). Tìm hiểu thêm trên trang web HMIe.

Các trường phổ thông tư thục ở Vương quốc Anh

Phần lớn các trường phổ thông tư thục ở Vương quốc Anh là thành viên của Hội đồng các trường phổ thông tư thục (ISC). Thanh tra các trường tư thục (ISI), một phần của ISC, đảm bảo rằng tất cả các trường thành viên được thanh tra đều đặn để duy trì tiêu chuẩn cao.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thanh tra trường tư thục trên trang web ISC

Các trường tư thục Vương quốc Anh không là thành viên của ISC được kiểm tra bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Giáo dục (Ofsted). Ở Xcốt-len, các trường này được kiểm tra bởi HMIe và các báo cáo thanh tra cho mỗi trường có thể được xem trên trang web HMIe

Tất cả các trường phổ thông tư thục ở Vương quốc Anh được đánh giá theo những tiêu chuẩn sau:

• Chất lượng giảng dạy
• Sự phát triển tinh thần, đạo đức, xã hội và văn hoá của sinh viên
• Phúc lợi, sức khoẻ và an toàn dành cho sinh viên
• Trường lớp và chỗ ở
• Cung cấp thông tin và cách giải quyết các khiếu nại.

Các trường cao đẳng tư thục và công lập ở Vương quốc Anh

Các trường cao đẳng tư thục ở Vương quốc Anh thường xuyên được kiểm tra và chứng nhận. Việc thanh tra được thực hiện bởi Hội đồng Chứng nhận Giáo dục Cao đẳng và Đại học Vương quốc Anh (BAC) hoặc Hội đồng các trường tư thục (ISC). Các thanh tra đều biết nhu cầu của sinh viên quốc tế, như là trợ giúp về tiếng Anh và tư vấn về việc sinh sống ở Vương quốc Anh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web BAC và trang web ISC

Các trường cao đẳng công lập ở Vương quốc Anh được kiểm tra hoặc đảm bảo chất lượng bởi những cơ quan khác tùy theo khóa học họ có.

Nguồn: Education UK 

 


Lượt Xem: 5671

Thông tin khác

Zalo