top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Du học Canada - Ai có thể làm việc ngoài trường?

11-11-2019 03:46:46 PM'
Du học Canada - Ai có thể làm việc ngoài trường? Bạn và chủ lao động của bạn phải đảm bảo bạn có thể làm việc ngoài trường mà không cần giấy phép làm việc trước khi bạn bắt đầu làm việc. Nếu bạn bắt đầu làm việc ngoài trường nhưng không đáp ứng các yêu cầu, bạn có thể phải rời Canada. Bạn có thể làm việc như một sinh viên quốc tế ở Canada nếu giấy phép học tập của bạn liệt kê một điều kiện nói rằng bạn được phép làm việc trong hoặc ngoài trường.

Du học Canada Ai có thể làm việc ngoài trường?

Bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc ở Canada khi bạn bắt đầu chương trình học. Bạn không thể làm việc trước khi học.

Bạn và chủ lao động của bạn phải đảm bảo bạn có thể làm việc ngoài trường mà không cần giấy phép làm việc trước khi bạn bắt đầu làm việc. Nếu bạn bắt đầu làm việc ngoài trường nhưng không đáp ứng các yêu cầu, bạn có thể phải rời Canada.

Bạn có thể làm việc như một sinh viên quốc tế ở Canada nếu giấy phép học tập của bạn liệt kê một điều kiện nói rằng bạn được phép làm việc trong hoặc ngoài trường.

Bạn có thể làm việc ngoài trường, mà không cần giấy phép làm việc, nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- bạn có giấy phép học tập hợp lệ bao gồm một điều kiện nói rằng bạn có thể làm việc ngoài trường

- bạn là một sinh viên toàn thời gian tại một tổ chức học tập được chỉ định (designated learning institution - DLI)

- bạn đã đăng ký vào:

  + chương trình đào tạo sau trung học, dạy nghề hoặc chuyên nghiệp, hoặc

  + chương trình đào tạo nghề cấp trung học (chỉ có ở Quebec)

- bạn bắt đầu học

- chương trình học của bạn

  + dài ít nhất 6 tháng và

 + dẫn đến bằng cấp (degree), bằng tốt nghiệp (diploma) hoặc chứng chỉ (certificate)

- bạn có số bảo hiểm xã hội (SIN)

Nếu bạn là sinh viên bán thời gian, bạn chỉ có thể làm việc ngoài trường nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu ở trên và bạn chỉ học bán thời gian, thay vì toàn thời gian, bởi vì:

- bạn đang trong học kỳ cuối của chương trình học

- bạn là một sinh viên toàn thời gian trong chương trình của bạn ở Canada, cho đến học kỳ cuối cùng của bạn

- bạn không cần một khóa học đầy đủ để hoàn thành chương trình của bạn

Nếu bạn đang nghỉ phép được ủy quyền từ các nghiên cứu của bạn, hoặc bạn chuyển đổi trường học và bạn không học:

- bạn không thể làm việc ngoài trường

- bạn chỉ có thể quay lại làm việc sau khi bạn học lại

Nhận số bảo hiểm xã hội để làm việc tại Canada

Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) là một số gồm 9 chữ số mà Chính phủ Canada cấp cho bạn. Bạn cần có nó để làm việc ở Canada.

Muốn đăng ký SIN để làm việc ngoài trường, bạn phải có 1 trong những điều kiện này được in trên giấy phép học tập của bạn:

- Có thể làm việc 20 giờ mỗi tuần ngoài trường hoặc toàn thời gian trong giờ nghỉ thường xuyên nếu đáp ứng các tiêu chí được nêu trong đoạn 186 (v) của Quy định bảo vệ người nhập cư và tị nạn.

- Có thể chấp nhận việc làm trong hoặc ngoài khuôn viên trường nếu đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, theo đoạn R186 (f), (v) hoặc (w) và phải ngừng làm việc nếu không còn đáp ứng các tiêu chí này.

Nếu bạn đủ điều kiện để làm việc ngoài trường, nhưng Sở Di Trú Canada đã không bao gồm một trong những điều kiện này trong giấy phép học tập của bạn, bạn có thể yêu cầu thêm chúng vào. Không có áp dụng phí để thêm các điều kiện này vào giấy phép của bạn.

Bạn cần phải yêu cầu sửa đổi giấy phép học tập trước khi bạn có thể xin SIN từ Dịch vụ Canada.

Bao nhiêu giờ bạn có thể làm việc ngoài trường?

Bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc ở Canada khi bạn bắt đầu chương trình học. Bạn không thể làm việc trước khi học.

Trong các học kỳ thường xuyên của trường:

- bạn có thể làm việc tới 20 giờ

Trong thời gian nghỉ theo lịch trình trong năm học của bạn, như trong kỳ nghỉ đông và hè:

- bạn có thể làm việc toàn thời gian

- bạn không thể làm việc trong giờ nghỉ trước khi bạn bắt đầu học kỳ đầu tiên

Nếu chương trình của bạn không có ngày nghỉ theo lịch học, bạn không thể làm việc hơn 20 giờ mỗi tuần.

Ai không thể làm việc ngoài khuôn viên trường?

Bạn không thể làm việc ngoài trường mà không có giấy phép làm việc nếu có bất kỳ tình huống nào trong số này áp dụng cho bạn:

- giấy phép học tập của bạn nói rằng bạn không được ủy quyền để làm việc ngoài trường trong khi bạn học

- bạn chỉ đăng ký học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai (ESL / FSL)

- bạn chỉ tham gia các khóa học quan tâm chung

- bạn chỉ tham gia các khóa học được yêu cầu để được chấp nhận vào một chương trình toàn thời gian

- tình hình của bạn thay đổi và bạn không còn đáp ứng tất cả các yêu cầu để làm việc ngoài trường

Nếu bất kỳ tình huống nào trong số này áp dụng cho bạn và bạn muốn làm việc khi học tập tại Canada, bạn cần phải xin giấy phép làm việc.

Nếu tình hình học tập của bạn thay đổi

Nếu bạn không đủ điều kiện để làm việc ngoài trường nhưng bây giờ tình hình học tập của bạn đã thay đổi, bạn có thể thay đổi các điều kiện trong giấy phép học tập của mình.

Bạn có thể nộp đơn (áp dụng) để thay đổi các điều kiện của giấy phép nếu:

- bạn đã thay đổi chương trình học tập của mình thành một chương trình có thể cho phép bạn làm việc ngoài trường và giấy phép học tập của bạn cho biết "giấy phép này không cho phép chủ sở hữu tham gia vào việc làm ngoài trường ở Canada", hoặc

- Sở Di trú Canada bao gồm một điều kiện trong giấy phép học tập của bạn có thể không còn áp dụng

Bạn phải nộp đơn để thay đổi các điều kiện của giấy phép học tập của bạn. Có một khoản phí để thực hiện thay đổi này. Bạn phải làm điều này trước khi bạn có thể nộp đơn xin SIN. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải xin giấy phép du học mới từ Canada. Bao gồm một lá thư giải thích lý do tại sao bạn cần loại bỏ điều kiện khỏi giấy phép học tập với đơn của bạn.

Làm việc sau khi bạn hoàn thành chương trình học

Sau khi bạn hoàn thành chương trình học, có 2 cách bạn có thể làm việc toàn thời gian:

- bạn đã nộp đơn xin giấy phép lao động trước khi giấy phép du học hết hạn

- bạn đang bắt đầu một chương trình học mới

Bạn cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê dưới đây để làm việc toàn thời gian. Nếu LSQ Canada từ chối đơn xin giấy phép làm việc hoặc học tập của bạn, bạn phải ngừng làm việc và rời khỏi Canada.

Bạn đã nộp đơn xin giấy phép làm việc

Bạn có thể làm việc toàn thời gian nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- đã có thể làm việc ngoài trường trong thời gian học

- xin giấy phép làm việc hoặc giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp trước khi giấy phép du học của bạn hết hạn

- đang chờ quyết định về đơn xin giấy phép lao động của bạn

Bạn đang bắt đầu một chương trình học mới

Bạn có thể làm việc toàn thời gian nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- đã có thể làm việc ngoài trường trong các nghiên cứu trước đây của bạn

- có giấy phép học tập hợp lệ hoặc bạn đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép du học trước khi hết hạn

- nhận được xác nhận bằng văn bản từ trường hiện tại của bạn rằng bạn đã hoàn thành chương trình của bạn

- đã nhận được thư chấp nhận tham gia chương trình học toàn thời gian mới tại một trường DLI

- sẽ bắt đầu chương trình mới của bạn trong vòng 150 ngày theo lịch kể từ khi nhận được xác nhận rằng bạn đã hoàn thành chương trình trước đó

Nguồn: Immigrantion, Refugees and Citizenship Canada

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Canada miễn phí

Bạn muốn đi du học Canada nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Canada mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Canada cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Canada một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Canada (Miễn phí)

-Tư vấn du học Canada (Miễn phí)

-Xin visa du học Canada cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1113-Du-hoc-Canada-Co-hoi-xin-dinh-cu-o-tinh-Manitoba-Canada-


Lượt Xem: 1290

Thông tin khác

Zalo