top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Tư Vấn Du Học (có 8264 bài viết)

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ NGHIÊN CỨU TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ NGHIÊN CỨU TẠI CQU

16/07/2020

Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để có được những kỹ năng nghiên cứu nâng cao có thể áp dụng trong một loạt các ngành. Khóa học này nhằm vào các chuyên gia trong một loạt bối cảnh các ngành...

Đọc tiếp
TIẾN SĨ GIÁO DỤC TẠI CQU

TIẾN SĨ GIÁO DỤC TẠI CQU

15/07/2020

Bằng cấp nghiên cứu cao hơn thường được yêu cầu cho một sự nghiệp học thuật hoặc một sự nghiệp nghiên cứu chuyên nghiệp. Nhiều cơ hội việc làm khác dành cho ngành này cũng tồn tại khi người sử dụng lao động nhận ra các...

Đọc tiếp
TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGHIỆP TẠI CQU

TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGHIỆP TẠI CQU

14/07/2020

Tiến sĩ Nghiên cứu Chuyên nghiệp là một bằng thực hành chuyên nghiệp tích hợp nghiên cứu. Nó cung cấp cho học viên một khóa học có nghiên cứu giám sát và nghiên cứu tập trung vào sự sáng tạo, đổi mới và doanh nghiệp để tạo...

Đọc tiếp
TIẾN SĨ TRIẾT HỌC TẠI CQU

TIẾN SĨ TRIẾT HỌC TẠI CQU

13/07/2020

Chương trình Tiến sĩ Triết học (ngoài nước Úc) cung cấp cho bạn cơ hội để nghiên cứu lấy bằng Tiến sĩ (PhD), được công nhận trong Khung Bằng cấp Úc, trong khi bạn được ở lại nước của bạn trong một thời gian của...

Đọc tiếp
CỬ NHÂN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CQU

CỬ NHÂN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CQU

11/07/2020

Khóa học này là một văn bằng chuyên nghiệp dựa trên việc nghiên cứu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó sẽ cho bạn cơ hội để thực hiện một kế hoạch và áp dụng ngành học của bạn cho con đường sự nghiệp cụ thể.

Đọc tiếp
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ QUẢN LÝ DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ QUẢN LÝ DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI CQU

10/07/2020

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, và Chứng chỉ Sau Đại học về Quản lý Du lịch bền vững sẽ trang bị cho bạn sự hiểu biết về các nguyên tắc du lịch bền vững trên toàn cầu và sự quản lý của họ.

Đọc tiếp
CỬ NHÂN DỊCH VỤ KHẨN CẤP TẠI CQU

CỬ NHÂN DỊCH VỤ KHẨN CẤP TẠI CQU

09/07/2020

Khóa Cử nhân dịch vụ khẩn cấp nhận ra ngành công nghiệp ngày càng phức tạp và môi trường hoạt động khi người lao động dịch vụ khẩn cấp phải đối mặt với cộng với yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường tác động lên...

Đọc tiếp
CỬ NHÂN KHOA HỌC (TÂM LÝ HỌC) TẠI CQU

CỬ NHÂN KHOA HỌC (TÂM LÝ HỌC) TẠI CQU

08/07/2020

Mục đích của khóa học này là để cung cấp cho bạn một tổng quan toàn diện về ngành khoa học của tâm lý và các ứng dụng của nó. Khóa học đượcdạy theo các năng lực nền tảng (cấp một) cho ba năm chương trình tâm lý học đại...

Đọc tiếp
CỬ NHÂN KHOA HỌC TÂM LÝ TẠI CQU

CỬ NHÂN KHOA HỌC TÂM LÝ TẠI CQU

07/07/2020

Bạn sẽ có được một sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản, lý thuyết và khái niệm trong ngành. Ngoài ra, bạn sẽ phát triển kiến thức về phạm vi của các lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi tạo nên ngành này, và một sự hiểu biết...

Đọc tiếp
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC TÂM LÝ HỌC TÍCH CỰC TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC TÂM LÝ HỌC TÍCH CỰC TẠI CQU

03/07/2020

Trong khóa học này bạn sẽ khám phá lịch sử, sự phát triển và các ứng dụng thực tế của Tâm lý học tích cực để nâng cao sức khỏe và khả năng phục hồi của các cá nhân, nhóm, cộng đồng và các tổ chức. Sự khám phá này,...

Đọc tiếp
THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CQU

THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CQU

02/07/2020

Trong khóa học sáng tạo này, nguồn gốc và sự tiến hóa của y tế công cộng và các nguyên tắc cơ bản của cộng đồng và y tế công cộng do cộng đồng lãnh đạo sẽ được khám phá. Các mô hình xã hội sinh thái của sức khỏe làm nên...

Đọc tiếp
VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG TẠI CQU – DU HỌC ÚC

VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG TẠI CQU – DU HỌC ÚC

02/07/2020

Văn bằng Sau đại học Y tế công cộng sẽ giới thiệu bạn đến mô hình y tế sinh thái xã hội mà hình thức cơ sở của cộng đồng và y tế công cộng do cộng đồng lãnh đạo. Cách tiếp cận này phản ánh các xu hướng hiện đại trong y...

Đọc tiếp
CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI CQU

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI CQU

01/07/2020

Chương trình học và đào tạo sẽ kết hợp học tập tương tác, giảng dạy trực tiếp, và Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ mô phỏng một bệnh viện thực sự và các vị trí lâm sàng để đảm bảo bạn tốt nghiệp với khả năng...

Đọc tiếp
CỬ NHÂN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TẠI CQU

CỬ NHÂN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TẠI CQU

30/06/2020

Khóa Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng thực tế trong các chuyên ngành khác nhau có liên quan đến thể dục và khoa học thể thao như giải phẫu và sinh lý, dinh dưỡng, sinh lý thực hành, cơ chế sinh...

Đọc tiếp
VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

VĂN BẰNG SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

30/06/2020

Bằng cách chọn học một Văn bằng Sau Đại học về Công nghệ thông tin, bạn sẽ có được kiến thức để thành công trong việc thiết kế, thực hiện và quản lý các vấn đề liên quan đến việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Đọc tiếp
BẰNG CHUYỂN TIẾP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

BẰNG CHUYỂN TIẾP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

29/06/2020

Bằng chuyển tiếp Công nghệ Thông tin sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp của bạn với nhịp độ nhanh, đầy thử thách và năng động trong ngành công nghệ thông tin.

Đọc tiếp
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CQU

29/06/2020

Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có được sự hiểu biết rộng các ứng dụng CNTT trong công nghiệp cũng như các kỹ năng cụ thể trong lập trình, phân tích hệ thống thông tin và thiết kế và quản lý dự án. Những kỹ năng này sẽ trang bị...

Đọc tiếp
DIPLOMA SAU ĐẠI HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI CQU – DU HỌC ÚC

DIPLOMA SAU ĐẠI HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI CQU – DU HỌC ÚC

27/06/2020

Bằng cách hoàn thành khóa học này, bạn có cơ hội để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng của bạn trong hệ thống thông tin (IS) và kỹ năng quản lý, đặc biệt là nếu bạn đang làm việc hoặc có khả năng được làm việc với...

Đọc tiếp
THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI CQU

THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI CQU

26/06/2020

Khóa Thạc sĩ Hệ thống Thông tin sẽ mở rộng kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin của bạn và chuẩn bị để bạn đóng góp cho sự tăng trưởng và thay đổi trong tương lai tổ chức. Bạn sẽ nâng cao cơ hội tìm kiếm việc...

Đọc tiếp
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ TẠI CQU

25/06/2020

Chứng chỉ Sau đại học về Tài sản và Quản lý bảo trì có cách tiếp cận sáng tạo và thiết thực, cung cấp cho bạn khả năng để làm tốt trong lĩnh vực bảo trì và quản lý kỹ thuật. Khóa học phù hợp với những người hiện...

Đọc tiếp
Zalo