top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Anh (có 462 bài viết)

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ (BA Design Crafts) - Đại học Middlesex: Phát triển những ý tưởng mới, vật liệu và quy trình là cốt lõi của chương trình Cử nhân Thiết kế Thủ công mỹ nghệ (BA). Chương trình này đạt...

Đọc tiếp
Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex

Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex

16/07/2016

Du học Anh - Thạc sĩ Thiết kế (MA Design Futures) - Đại học Middlesex: Khám phá bản chất thay đổi của thiết kế hiện đại và các mối quan hệ của nó với môi trường, người dùng, xã hội và văn hóa trong khóa học mới đầy thách thức...

Đọc tiếp
Zalo