top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Anh (có 462 bài viết)

Học bổng du học Anh – London School of Business and Finance

Học bổng du học Anh – London School of Business and Finance

16/07/2016

Hạn chót là 30/6/2013 cho các khóa học tiếng anh, dự bị đại học; 15/6/2013 cho các chương trình cao đẳng.

Đọc tiếp
Học bổng du học Anh – University of Warwick

Học bổng du học Anh – University of Warwick

16/07/2016

Học bổng sẽ được xem xét cho tất cả các hồ sơ nhập học từ học sinh Việt Nam. Học bổng Dự bị Đại học sẽ không được bảo lưu sang chương trình đại học.

Đọc tiếp
Học bổng du học Anh – London College for Fashion Studies

Học bổng du học Anh – London College for Fashion Studies

16/07/2016

Ứng viên học bổng có thể nộp hồ sơ bản gốc đến Văn phòng tuyển sinh của trường

Đọc tiếp
Học bổng du học Anh – London College for Fashion Studies

Học bổng du học Anh – London College for Fashion Studies

16/07/2016

Học bổng du học Anh – London College for Fashion Studies: 50% học phí của trường Đại học Vương Quốc Anh

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Hóa sinh (BSc Biochemistry) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Hóa sinh (BSc Biochemistry) - Đại học Essex

09/03/2016

Du học Anh - Cử nhân Hóa sinh (BSc Biochemistry) - Đại học Essex: Cử nhân Hóa sinh Ba năm của đại học Essex phát triển sự hiểu biết của bạn về các nguyên tắc phân tử làm nền tảng cho các phản ứng sinh hóa và các quá trình. Khóa học...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Business Administration) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Business Administration) - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Business Administration) - Đại học Essex: Đại học Essex được công nhận là đi đầu trong nghiên cứu, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, lãnh đạo và...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Quản lý Kinh doanh (Business Management) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Quản lý Kinh doanh (Business Management) - Đại học Essex

16/07/2016

Cử nhân Business Management của Đại học Essex cung cấp cho bạn với một sự hiểu biết sâu sắc về những gì có liên quan đến việc quản lý các tổ chức trong bối cảnh hiện đại và cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn trong một...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Kế toán và Quản lý (Accounting and Management) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Kế toán và Quản lý (Accounting and Management) - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Kế toán và Quản lý (Accounting and Management) - Đại học Essex: Trường Kinh doanh Essex có một danh tiếng quốc tế cho nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực kế toán, quản lý, tài chính và kinh doanh. Điều này đã được xác...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Quản lý Khách sạn (Hotel Management) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Quản lý Khách sạn (Hotel Management) - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Quản lý Khách sạn (Hotel Management) - Đại học Essex: Trường Hotel Edge dành riêng cho giáo dục thực tế và dạy nghề và phát triển của các nhà lãnh đạo tương lai của ngành công nghiệp khách sạn và hospitality. Edge Hotel...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Quản lý Tài chính (Financial Management) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân Quản lý Tài chính (Financial Management) - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Quản lý Tài chính (BSc Financial Management) - Đại học Essex: Mở cửa cho sinh viên quốc tế, Cử nhân Quản lý (4 năm, bao gồm cả năm Foundation) Tài chính sẽ thích hợp cho bạn, nếu trình độ học tập của bạn không đáp...

Đọc tiếp
Du học Anh - Tài chính Ngân hàng (Banking and Finance) - Đại học Essex

Du học Anh - Tài chính Ngân hàng (Banking and Finance) - Đại học Essex

27/04/2016

Du học Anh - Tài chính Ngân hàng (Banking and Finance) - Đại học Essex: Cử nhân Ngân hàng và Tài chính của Đại học Essex cho phép bạn phát triển một kiến thức lý thuyết và thực tiễn của cả hai ngành. Hỗ trợ các bài giảng mô-đun tài...

Đọc tiếp
Du học Anh - BSc Computer Science - Đại học Essex

Du học Anh - BSc Computer Science - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - BSc Computer Science - Đại học Essex: Trường Khoa học và Kỹ thuật máy tính điện tử của Đại học Essex có một danh tiếng quốc tế về giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc, trong Bài tập Đánh giá Nghiên cứu gần đây nhất (RAE,...

Đọc tiếp
Du học Anh - BSc Computer Games - Đại học Essex

Du học Anh - BSc Computer Games - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - BSc Computer Games - Đại học Essex: Cử nhân Trò chơi Máy tính của Essex kết hợp các chủ đề cốt lõi truyền thống, chẳng hạn như đồ họa và lập trình giao diện điều khiển, với những phát triển mới nhất trong khoa học máy...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân mạng máy tính (Computer Networks) - Đại học Essex

Du học Anh - Cử nhân mạng máy tính (Computer Networks) - Đại học Essex

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân mạng máy tính (Computer Networks) - Đại học Essex: Cử nhân kỹ thuật mạng máy tính của Đại học Essex bao gồm máy tính và mạng dữ liệu là rất quan trọng cho xã hội công nghệ hiện đại. Cũng như cho phép nhiều ứng...

Đọc tiếp
Du Học Anh - Dự bị Đại học (Foundation) - Đại học Southampton

Du Học Anh - Dự bị Đại học (Foundation) - Đại học Southampton

16/07/2016

Du Học Anh - Đại học Southampton có các chương trình Dự bị Đại học – Foundation dành cho sinh viên quốc tế có ít hơn mức độ tiếng Anh yêu cầu hoặc trình độ vào đại học không đạt tiêu chuẩn. Một khi bạn đáp ứng các lớp cần...

Đọc tiếp
Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Kỹ thuật tại Đại học Southampton

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Kỹ thuật tại Đại học Southampton

16/07/2016

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Kỹ thuật tại Đại học Southampton: Đây là năm đầu tiên của chương trình bốn năm Cử Nhân Kỹ Thuật/Cử Nhân Khoa Học hoặc 5 năm Thạc Sĩ Kỹ Thuật. Khóa học này phù hợp với những sinh viên...

Đọc tiếp
Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Khoa học - Đại học Southampton

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Khoa học - Đại học Southampton

16/07/2016

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) ngành Khoa học - Đại học Southampton: Khóa học này cung cấp sự tiếp cận đến nhiều chương trình lấy bằng Khoa học tại Đại Học Southampton. Khóa học này phù hợp với những sinh viên quốc tế có năng...

Đọc tiếp
Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) – Luật, Nghệ Thuật, Quản Lý, Khoa Học Xã Hội - Đại Học Southampton

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) – Luật, Nghệ Thuật, Quản Lý, Khoa Học Xã Hội - Đại Học Southampton

16/07/2016

Du học Anh - Năm Dự Bị (Foundation) – Luật, Nghệ Thuật, Quản Lý, Khoa Học Xã Hội - Đại Học Southampton: Khóa học này cung cấp sự tiếp cận đến các khóa học lấy bằng về các môn Khoa Học Xã Hội tại Đại Học Southampton.

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Marketing - Đại Học Southampton

Du học Anh - Cử nhân Marketing - Đại Học Southampton

16/07/2016

Du học Anh - Cử nhân Marketing - Đại Học Southampton: Hoạt động tiếp thị nên đóng một vai trò trung tâm trong việc cung cấp giá trị cho cả khách hàng và cổ đông. Trong bối cảnh “marketing” này có thể được xem là tại giao diện giữa...

Đọc tiếp
Du học Anh - Cử nhân Kế toán và Tài chính (Accounting and Finnance) - Đại Học Southampton

Du học Anh - Cử nhân Kế toán và Tài chính (Accounting and Finnance) - Đại Học Southampton

16/07/2016

Du học Anh - BSc Accounting and Finance - Đại Học Southampton: Trường Quản lý Southampton có danh tiếng quốc tế về Kế toán và Tài chính.

Đọc tiếp
Zalo