top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

GRADUATE CERTIFICATE IN HUMAN SERVICES – DU HỌC ÚC

21-10-2020 08:16:12 AM'
Trong môi trường học trực tuyến linh động, học viên sẽ học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia dịch vụ con người hiệu quả. Chuyên gia dịch vụ con người quan tâm về sự khỏe mạnh xã hội, kinh tế, cá nhân và cộng đồng của con người. Họ tìm cách nâng cao sự hòa nhập xã hội và tìm cách đạt được sự công bằng, công bằng xã hội, phụ thuộc lẫn nhau và quyền lợi của những người bị những yếu tố xã hội và kinh tế ảnh hưởng tiêu cực.

GRADUATE CERTIFICATE IN HUMAN SERVICES DU HỌC ÚC

Chứng chỉ sau đại học về Dịch vụ con người

Nơi học Học trực tuyến

Thời lượng Nửa năm toàn thời gian; 1 năm bán thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2, 3 (tháng 11, 2020;  tháng 3 + tháng 7, 2021)

Học phí   14.500 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 40

Mã bằng cấp    3272

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

Bằng Cử nhân từ bất kỳ ngành nào hoặc cao hơn;

Kinh nghiệm làm việc liên quan

Mốc thời gian quan trọng Ngày nhập học kế tiếp: 2 tháng 11. 2020

Giới thiệu chương trình học

Trong môi trường học trực tuyến linh động, học viên sẽ học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia dịch vụ con người hiệu quả. Chuyên gia dịch vụ con người quan tâm về sự khỏe mạnh xã hội, kinh tế, cá nhân và cộng đồng của con người. Họ tìm cách nâng cao sự hòa nhập xã hội và tìm cách đạt được sự công bằng, công bằng xã hội, phụ thuộc lẫn nhau và quyền lợi của những người bị những yếu tố xã hội và kinh tế ảnh hưởng tiêu cực.

Học viên sẽ khám phá các vấn đề đương đại và học về lý thuyết và thực hành mới nhất có thể áp dụng cho nhiều bối cảnh dịch vụ con người đa dạng, bao gồm trong chính phủ và các tổ chức phúc lợi phi chính phủ và các nhóm cộng đồng. Học viên sẽ xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức để làm việc với trẻ em, gia đình, người trẻ, người cao tuổi, cộng đồng và các tổ chức dịch vụ con người.

Lưu ý: tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình này chỉ dạy trực tuyến.

Chương trình này có dạy theo kiểu toàn thời gian hoặc bán thời gian. Kiểu toàn thời gian chỉ dành cho đợt nhập học vào Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

 • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
 • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

29

362,5 AUD

14.500 AUD (40 điểm tín chỉ)

HUMAN SERVICES_GRIFFITH
HUMAN SERVICES_GRIFFITH

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều nghề của ngành dịch vụ con người bao gồm làm việc với cá nhân, nhóm và gia đình, công tác xã hội, qui hoạch và phát triển chính sách.

Bối cảnh công việc có thể là trong chính phủ hoặc phi chính phủ, ví dụ Kế hoạch bảo hiểm người bị khuyết tật Quốc gia, luật gia đình, công lý hình sự và dịch vụ trẻ em.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học trực tuyến:

 • Học viên nộp đơn xin học trực tuyến tại Úc sẽ cần đến visa (khác visa du học) không gây cản trở cho việc học
 • Học viên có thể nộp đơn học trực tuyến bên ngoài lãnh thổ Úc mà không cần điều kiện về visa.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học tiếp theo Học kỳ 3, 2020. Tuần định hướng bắt đầu vào 26 tháng 10, 2020

Điều kiện nhập học

Xem xét chấp thuận nhập học sẽ được áp dụng với những ứng viên có:

 • Bằng Cử nhân đã hoàn thành (hoặc cao hơn) từ bất kỳ ngành nào
 • HOẶC kinh nghiệm làm việc chuyên môn toàn thời gian tối thiểu 3 năm trong ngành dịch vụ cho người khuyết tật, phục hồi hoặc dịch vụ con người và có thể cho thấy khả năng học chương trình cao học thông qua thảo luận với Giám đốc Chương trình và trình bày một bản sơ yếu lý lịch (CV) và lời tham chiếu từ người sử dụng lao động.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

 • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
 • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
 • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
 • Hoặc điểm mỗi kỹ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
 • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học (Postgraduate Programs Admission Policy)

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500

 

 

 


Lượt Xem: 47

Thông tin khác

Zalo