top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

GRADUATE DIPLOMA OF HEALTH RESEARCH

15-10-2020 02:04:35 PM'
Chương trình này cung cấp một lối đi khác để học viên có thể học lên chương trình Tiến sĩ (PhD) hoặc chương trình Thạc sĩ (MPhil) nếu học viên không đáp ứng được yêu cầu nhập học để nhập học thẳng.

GRADUATE DIPLOMA OF HEALTH RESEARCHDU HỌC ÚC

Văn bằng sau đại học về Nghiên cứu sức khỏe

Nơi học Gold Coast, Logan, Nathan, South Bank

Thời lượng 1 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3, 2021), Học kỳ 2 (tháng 7, 2021)

Học phí   29.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 80

Mã bằng cấp   4161

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

Bằng Cử nhân của ngành có liên quan (GPA 5.0) hoặc cao hơn;

Bằng Thạc sĩ của ngành có liên quan hoặc cao hơn

Ngày nhập học kế tiếp   8 tháng 3, 2021

Giới thiệu chương trình học

Chương trình này cung cấp một lối đi khác để học viên có thể học lên chương trình Tiến sĩ (PhD) hoặc chương trình Thạc sĩ (MPhil) nếu học viên không đáp ứng được yêu cầu nhập học để nhập học thẳng.

Khi học viên hoàn tất chương trình này, học viên sẽ được nhận vào chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ với điều kiện là học viên đáp ứng đủ các điều kiện nhập học được nêu chi tiết trong Chính sách Nghiên cứu chương trình cao hơn (Higher Degree Research policy) và đã hoàn tất qui trình xác nhận. Điểm cuối chương trình của học viên sẽ quyết định học viên có thể nhập học vào chương trình Thạc sĩ hay Tiến sĩ.

Học viên sẽ học kiến thức nâng cao và thực hiện nghiên cứu dưới sự giám sát trong ngành sức khỏe được vạch ra bởi chuyên ngành trong chương trình cử nhân của học viên.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian tại học xá hoặc dạy bán thời gian trực tuyến. Chương trình dạy trực tuyến (dành cho những ai không học tại học xá của trường và/hoặc học trực tuyến bên ngoài lãnh thổ ÚC, bên trong lãnh thổ Úc bằng visa không phải visa du học), dành cho học viên đáp ứng các điều kiện đặc biệt được liệt kê ở dưới. Những ai có nguyện vọng hoàn tất chương trình theo kiểu bán thời gian hãy liên lạc với cố vấn học đường (school advisor) để xác định cấu trúc chương trình học phù hợp.

Học viên ghi danh vào chương trình Văn bằng sau đại học về Nghiên cứu sức khỏe được yêu cầu hoàn tất 40 điểm tín chỉ bài tập và 40 điểm tín chỉ nghiên cứu (luận văn).

Bài tập tại học xá chủ yếu có tại học xá Gold Coast, với một số khóa dạy tại Nathan và South Bank. Phần nghiên cứu có thể yêu cầu học viên tham dự giờ học tại học xá Gold Coast, Logan, Nathan hoặc học xá South Bank hoặc không tại học xá của trường, tùy thuộc vào dự án nghiên cứu của học viên và vị trí của người giám sát của học viên.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

29

362,5 AUD

20.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

HEALTH RESEARCH GRIFFITH
HEALTH RESEARCH-GRIFFITH

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ có thể lậpkế hoạch và tiến hành nghiên cứu trong các ngành liên quan đến sức khỏe. Học viên cũng sẽ được chuẩn bị cho việc làm việc chuyên môn tại các vị trí nghiên cứu trong các lĩnh vực tư, phi lợi nhuận và lĩnh vực công. Học viên tốt nghiệp cũng có thể học lên các chương trình nghiên cứu cao hơn để tiến vào sự nghiệp nghiên cứu.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này dành cho học viên quốc tế có nguyện vọng học tại Úc hoặc học trực tuyến  (bên ngoài lãnh thổ Úc) đáp ứng các yêu cầu dưới đây. Học viên có nguyện vọng theo học chương trình này được yêu cầu có visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học ở Úc. Kiểu học trực tuyến chỉ áp dụng cho học viên học tại quốc gia của họ hoặc học ở Úc bằng một visa khác visa du học.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học kế tiếp Học kỳ 1, 2021. Tuần định hướng bắt đầu vào 22 tháng 2, 2021.

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình này, học viên phải:

  • Có bằng cấp bậc cử nhân trong ngành có liên quan đến Sức khỏe từ một đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao được công nhận) với điểm GPA tối thiểu 5.0 (thang điểm 7) trong 2 năm cuối của chương trình Cử nhân, hoặc
  • Có bằng Thạc sĩ trong ngành có liên quan đến Sức khỏe từ một đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao được công nhận)

Học viên cũng được yêu cầu phải tìm một giám sát phù hợp và dự án nghiên cứu của học viên phải được giám sát và Giám đốc Chương trình học chấp thuận.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
  • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
  • Hoặc điểm mỗi kỹ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Sau Đại học (Postgraduate Programs Admission Policy)

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500


Lượt Xem: 59

Thông tin khác

Zalo