top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

Singapore (có 154 bài viết)

Du học Singapore - Chương trình khuyến mại mới nhất của East Asia Institute of Management

Du học Singapore - Chương trình khuyến mại mới nhất của East Asia Institute of Management

16/07/2016

Du học Singapore - Chương trình khuyến mại mới nhất của East Asia Institute of Management: Sinh viên nộp đơn từ nay đến ngày 29 Apr 2013 sẽ được hưởng một THÁNG miễn phí về nơi ăn nghỉ tại EH ký túc xá

Đọc tiếp
Du học Singapore - Giới thiệu về ĐẠI HỌC CURTIN SINGAPORE

Du học Singapore - Giới thiệu về ĐẠI HỌC CURTIN SINGAPORE

16/07/2016

Du học Singapore - Giới thiệu về ĐẠI HỌC CURTIN SINGAPORE Curtin đã cung cấp các chương trình tại Singapore từ năm 1986. Trong năm 2008, Curtin đã đặt mối quan hệ với Singapore thêm một bước nữa khi khai trương cơ sở Curtin Singapore mới.

Đọc tiếp
Du học Singapore - Các khóa học tại Curtin Singapore

Du học Singapore - Các khóa học tại Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Các khóa học tại Curtin Singapore: Curtin Singapore cung cấp một loạt các khoá học đại học, sau đại học, các chương trình chuyển tiếp và các khóa học tiếng Anh.

Đọc tiếp
Du học Singapore - Các chương trình học tại Curtin Singapore (Phần 1)

Du học Singapore - Các chương trình học tại Curtin Singapore (Phần 1)

16/07/2016

Du học Singapore - Các chương trình học tại Curtin Singapore (Phần 1): Các khóa học đại học của Curtin Singapore bao gồm nhiều lĩnh vực và có tính ứng dụng cao trong ngành công nghiệp. Chúng cung cấp cho bạn các kỹ năng thực tế và kinh nghiệm...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Các chương trình tiếng Anh - CURTIN SINGAPORE – Navitas English

Du học Singapore - Các chương trình tiếng Anh - CURTIN SINGAPORE – Navitas English

16/07/2016

Du học Singapore - Các chương trình tiếng Anh được cung cấp tại Curtin Singapore bởi Navitas English.

Đọc tiếp
Du học Singapore - Kế toán (Accounting) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Kế toán (Accounting) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Kế toán (Accounting) - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.680. Kế toán chuyên nghiệp phân tích các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp hoặc cá nhân và chuẩn bị các báo cáo hoặc tư vấn về việc lưu...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Kinh doanh quốc tế (International Business) - CURTIN SINGAPORE

Du học Singapore - Kinh doanh quốc tế (International Business) - CURTIN SINGAPORE

16/07/2016

Du học Singapore - Kinh doanh quốc tế (International Business) - CURTIN SINGAPORE: Bạn quan tâm đến thị trường quốc tế? Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ cho bạn một sự tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Bạn sẽ học cách phân tích thị trường...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Logistics and Supply Chain Management - CURTIN SINGAPORE

Du học Singapore - Logistics and Supply Chain Management - CURTIN SINGAPORE

16/07/2016

Du học Singapore - Logistics and Supply Chain Management - CURTIN SINGAPORE: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.100: Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng. Bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn của hậu cần và quản lý chuỗi...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Marketing - Curtin Singapore

Du học Singapore - Marketing - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Marketing - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.102: Marketing là một khu vực năng động liên quan đến việc cung cấp cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh

Đọc tiếp
Du học Singapore - Kế toán và Tài chính (Accounting and Finance) - CURTIN SINGAPORE

Du học Singapore - Kế toán và Tài chính (Accounting and Finance) - CURTIN SINGAPORE

16/07/2016

Du học Singapore - Kế toán và Tài chính (Accounting and Finance) - CURTIN SINGAPORE: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.665 - Kế toán và Tài chính

Đọc tiếp
Du học Singapore - Tài chính - Ngân hàng (Banking and Finance) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Tài chính - Ngân hàng (Banking and Finance) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Tài chính - Ngân hàng (Banking and Finance) - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.683: Banking and Finance

Đọc tiếp
Du học Singapore - Tài chính và Marketing (Finance and Marketing) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Tài chính và Marketing (Finance and Marketing) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Tài chính và Marketing (Finance and Marketing) - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.702: Tài chính và Marketing

Đọc tiếp
Du học Singapore - Quản lý và Tiếp thị (Management and Marketing) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Quản lý và Tiếp thị (Management and Marketing) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Quản lý và Tiếp thị (Management and Marketing) - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.707. Bạn có quan tâm đến một sự nghiệp trong quản lý? Khóa học này chủ yếu tập trung vào những thách thức phải đối...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Quản lý và Quản lý nhân sự (Management and Human Resource Management) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Quản lý và Quản lý nhân sự (Management and Human Resource Management) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Quản lý và Quản lý nhân sự (Management and Human Resource Management) - Curtin Singapore: Cử nhân Thương mại - BCom (Curtin) - 312.706

Đọc tiếp
Du học Singapore - Tiếp thị và Quảng cáo - Marketing and Advertising - Curtin Singapore

Du học Singapore - Tiếp thị và Quảng cáo - Marketing and Advertising - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Tiếp thị và Quảng cáo - Marketing and Advertising - Curtin Singapore

Đọc tiếp
Du học Singapore - Truyền thông đại chúng (Mass Communication) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Truyền thông đại chúng (Mass Communication) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Truyền thông đại chúng (Mass Communication) - Curtin Singapore: Truyền thông Đại chúng là lĩnh vực chuyên môn thường được nghiên cứu một cách độc lập và kết hợp chúng theo những cách cung cấp một sự phong phú của sự...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Graduate Diploma in International Business - Đại học Curtin Singapore

Du học Singapore - Graduate Diploma in International Business - Đại học Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Graduate Diploma in International Business - Đại học Curtin Singapore: Văn bằng sau đại học ngành kinh doanh quốc tế sẽ dạy cho bạn về tiếp thị quốc tế, quản lý và quản lý nguồn nhân lực. Bạn sẽ khám phá thế giới kinh...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Master of International Business - Curtin Singapore

Du học Singapore - Master of International Business - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Master of International Business - Curtin Singapore: Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tập trung vào các chiến lược, quản lý, ra ​​quyết định và kinh doanh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cung cấp cho sinh viên tốt...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Thạc sĩ Logistics (Quản lý chuỗi cung ứng) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Thạc sĩ Logistics (Quản lý chuỗi cung ứng) - Curtin Singapore

19/07/2016

Du học Singapore - Thạc sĩ Logistics (Quản lý chuỗi cung ứng) - Curtin Singapore: Thạc sĩ Logistics (Quản lý chuỗi cung ứng) được thiết kế cho các chuyên gia hậu cần chuyên nghiệp người quan tâm trong việc thúc đẩy đáng kể sự nghiệp của...

Đọc tiếp
Du học Singapore - Thạc sĩ Khoa học (Quản lý dự án - Project Management) - Curtin Singapore

Du học Singapore - Thạc sĩ Khoa học (Quản lý dự án - Project Management) - Curtin Singapore

16/07/2016

Du học Singapore - Thạc sĩ Khoa học (Quản lý dự án - Project Management) - Curtin Singapore: Quản lý dự án là một nghề chuyên nghiệp rõ ràng, với bộ khung kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật. Nó liên quan đến quản lý một dự án từ...

Đọc tiếp
Zalo