top

Du học Duy Tân

Hotline: 0908 345 887

HỌC BỔNG DU HỌC KAPLAN – SINGAPORE 2013

29-06-2016 11:45:36 AM'
Hiện tại chúng tôi có 6 kỳ nhập học mỗi năm vào tháng 2, 4,6,8,10,12 dành cho bậc cao đẳng. Do đó, chúng tôi sẽ trao tổng cộng 18 học bổng cho sinh viên hệ Cao Đẳng của trường.
1) Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng lên Đại Học:
 •  1 học bổng trị giá 10.000 đô Sing / kỳ nhập học
 •  1 học bổng trị giá 7.500 đô Sing /  kỳ nhập học
 •  1 học bổng trị giá 5.000 đô Sing / kỳ nhập học

   Hiện tại chúng tôi có 6 kỳ nhập học mỗi năm vào tháng 2, 4,6,8,10,12 dành cho bậc cao đẳng. Do đó, chúng tôi sẽ trao tổng cộng 18 học bổng cho sinh viên hệ Cao Đẳng của trường.
 

Tiêu chuẩn:
 • Phải tham dự ít nhất 95% tổng số tiết học trong kì
 • Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
 • Điểm Trung Bình học kì phải từ 28 trở lên. Bên dưới là cách tính điểm:

 

Grade Points
High Distinction (HD) 4
Distinction (D) 3
Credit (C) 2
Pass (P) 1

 

 • Ghi danh theo học chương trình Đại Học tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình Cao đằng
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí Đại học
 

 

2) Học bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên Thạc sĩ:
      - Trường xét học bổng vào 2 đợt vào thang 1 và thang 6.
      -  Mỗi đợt xét sẽ trao tặng 3 suất học bổng như sau:

 • 1 học bổng trị giá 170,000,000 VND (10.000 đô Sing) / đợt xét
 • 1 học bổng trị giá 128,000,000 VND (7.500 đô Sing) / đợt xét
 • 1 học bổng trị giá 85,000,000 VND (5.000 đô Sing) / đợt xét

       *Như vậy, tổng cộng có 6 suất học bổng được trao tặng.
               

Lịch nhập học hàng năm:
 • Đại học Dublin: tháng 4 và tháng 9
 • Đại học Murdoch: tháng 1, 5 và 9
 • Đại học Northumbria: tháng 1, 9
 • Đại học Portsmouth University: tháng 6, 12
 • Đại học Royal Holloway University of London: tháng 11

 
          Tiêu chuẩn:

 • Phải tham dự ít nhất 95% tổng số tiết học trong kì
 • Tất cả các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên
 • Điểm Trung Bình học kì phải trên 85%
 • Ghi danh theo học chương trình Thạc sĩ tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình Đại học
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí chương trình Thạc sĩ

 
3) Học bổng đầu vào dành cho sinh viên học Thạc sỹ của Northumbria trị giá S$3,000, khóa khai giảng 11/2013:
 

Tiêu chuẩn: được nhận vào chương trình Thạc sỹ của ĐH Northumbria

Yêu cầu đầu vào:
 • Tốt nghiệp ĐH, điểm bình quan ít nhất 80%
 •  IELTS 6.5, không có kỹ năng dưới 6.0
 • Học bổng sẽ được trừ vào học phí trước thuế

Lượt Xem: 1608

Thông tin khác

Zalo